Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz

March 27 2020

Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Stenka
Reposted fromsfeter sfeter viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nadal nie znamy odpowiedzi na tak wiele pytań. Być może jesteśmy ubożsi o hipotetyczne wyjaśnienie albo też bogatsi o kolejną tajemnicę. A czy to nie jest co najmniej równie piękne?
— Sekretne życie drzew
I wreszcie, chociaż może zanadto się w to wgłębiam, nie można mieć frontu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wcale nie jestem przekonany, że światło może istnieć bez mroku, czystość bez brudu, a dobro bez zła.
— Mark Twain
Reposted bydancingwithaghostluuuuuckypiehusgraywall

March 25 2020

ta cisza jest zbyt głośna

7465 5013 250

Reykjavík, Iceland

Reposted fromyikes yikes viacorvax corvax
7896 05ab 250
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacorvax corvax
6201 a6ae 250
Reposted fromhagis hagis vianiewiemchybanena niewiemchybanena
Noc jest tą porą, kiedy myśli wszystkich ludzi spotykają się, więc może jesteśmy teraz razem?
— Jarosław Borszewicz
Reposted bykejtowaniskowofreewaydivibadblood0hrafnshabbadoobluedressinerteanecianowimponderabiliaapiehus12czerwcaMartwa13reloveutiondancingwithaghostcharlotte99Misqahrafnfreeway
3004 46b1 250

himneska:

Yulianna Sardar photographed by Anastasia Lisitsyna for MY812 Fall/Winter 2019.

Reposted fromerial erial
Reposted fromshakeme shakeme
3256 70b0 250

gnossienne:

T.S. Eliot, “The Love Song of J. Alfred Prufrock
Reposted fromKitiamara Kitiamara

March 08 2020

7843 0ace 250
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
1364 3afc 250
Reposted fromhrafn hrafn viaahazaynlo ahazaynlo

March 07 2020

5426 7dd0 250
Reposted fromcogitavi cogitavi viamaardhund maardhund
Nie mogę. Zrozum. Jestem mały
urzędnik w wielkim biurze świata,
a Ty byś chciał, żebym ja latał
i wiarą mą przenosił skały.
Nie mogę. Popatrz: to me dzieci,
śliczna kanapa i dywanik,
i lampa z abażurem świeci,
i gwia[z]dka malowana na nim,
gwiazdka normalna, świeci ziemsko - a Ty byś zaraz - betlejemską !
— K. I. Gałczyński "Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich"
Reposted frommaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl