Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

______________
gwiazdo zaranna
wysłuchaj mnie
potęgo bogactw
zmiłuj się
pod twą obronę
oddaję się
demonie złota
zabierz mnie
zabierz mnie
zabierz mnie

nadziejo moja
która rozpalasz mnie co dnia
wieżo przedziwna
z kości słoniowej, perłowej
twój raj kuszących słów
pocieszenie mych pustych dni
zmiłuj się
przyjdź wreszcie wzbogać mnie.
daj znak
ja chcę tam być gdzie ty
wszystko jedno gdzie pałac twój

zwierciadło świata
odwieczne lustro moich żądz
złoty pieniądzu
błogosławiony twój obraz
bez skaz oblicze twe
pożądania jedyny cel, złota blask
królestwa twego tron mi daj
i duszę weź
ja chcę
całym światem ja władać chcę

daj mi świat
daj wszystko
żyć mi daj do utraty tchu
daj mi świat
daj wszystko
żyć mi daj
żyć mi daj
_________

Wszystko jest w porządku. 
 Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromchocoway chocoway viaahazaynlo ahazaynlo

November 13 2019

0821 6c81 250
Reposted fromnyaako nyaako vialaters laters

November 09 2019

a working class hero is something to be

0821 6c81 250
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie

September 29 2019

2308 5c1c 250
Reposted fromhagis hagis viapatyna patyna
2067 54db 250
Reposted fromwonders- wonders- viapatyna patyna
6550 582b 250
Reposted fromhagis hagis viapatyna patyna
0443 8fb5 250
Reposted frompulperybka pulperybka viapatyna patyna
6750 1009 250
Reposted frompulperybka pulperybka viapatyna patyna
6752 0270 250
Reposted frompulperybka pulperybka viapatyna patyna
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapatyna patyna
2592 0294 250
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viapatyna patyna

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viapatyna patyna
Reposted fromFlau Flau viapatyna patyna

September 27 2019

Powiedzenie o kimś, że czasami zachowuje się jak dziecko, jest wyrazem głębokiego szacunku i uznania, bo właśnie tacy ludzie miewają genialne pomysły.
— Kurt Vonnegut "Witajcie w małpiarni"
Każdego roku nieodmiennie nie mogę oderwać wzroku od tej przemiany. Wciąż nadchodzi i wciąż jest tak, jakby przyszła pierwszy raz. Być może to jest sposób, by wyrwać nas z monotonii dni, której jedynym sensem jest to, że przybliża nas do śmierci. Oglądamy coroczne zamieranie, coroczny pogrzeb świata, by zyskać pozór własnej nieśmiertelności? (...)
Czymś tam się okryłem i patrzyłem, jak się podnosi mgła, jak wstaje słońce, jak się rozwija splendor schyłku, śmierci i jesieni. Na czerwień buków, na żółknącą zieleń brzóz i burość olch, które co roku zamierają bez ostentacji. Pod niebem przesłoniętym perłową łuską chmur, przez którą raz po raz przesączało się światło z tamtej strony. Wyraziste i ostre jak w żadnej innej porze roku.
— Andrzej Stasiuk "Kucając"
Reposted bypatyna patyna
Jesień wszelkiej rzeczy.
— Emil Cioran
Reposted bypatyna patyna
Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Jedne planety mają być pustynne jak Sahara, inne lodowate jak biegun albo tropikalne jak dżungla brazylijska. Jesteśmy humanitarni i szlachetni, nie chcemy podbijać innych ras, chcemy tylko przekazać im nasze wartości i w zamian przejąć ich dziedzictwo. Mamy się za rycerzy świętego Kontaktu. To drugi fałsz. Nie szukamy nikogo oprócz ludzi. Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy.
— Lem, Solaris
Reposted bypatyna patyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl