Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

2308 5c1c 250
Reposted fromhagis hagis viapatyna patyna
2067 54db 250
Reposted fromwonders- wonders- viapatyna patyna
6550 582b 250
Reposted fromhagis hagis viapatyna patyna
0443 8fb5 250
Reposted frompulperybka pulperybka viapatyna patyna
6750 1009 250
Reposted frompulperybka pulperybka viapatyna patyna
6752 0270 250
Reposted frompulperybka pulperybka viapatyna patyna
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapatyna patyna
2592 0294 250
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viapatyna patyna

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viapatyna patyna
Reposted fromFlau Flau viapatyna patyna

September 27 2019

Powiedzenie o kimś, że czasami zachowuje się jak dziecko, jest wyrazem głębokiego szacunku i uznania, bo właśnie tacy ludzie miewają genialne pomysły.
— Kurt Vonnegut "Witajcie w małpiarni"
Każdego roku nieodmiennie nie mogę oderwać wzroku od tej przemiany. Wciąż nadchodzi i wciąż jest tak, jakby przyszła pierwszy raz. Być może to jest sposób, by wyrwać nas z monotonii dni, której jedynym sensem jest to, że przybliża nas do śmierci. Oglądamy coroczne zamieranie, coroczny pogrzeb świata, by zyskać pozór własnej nieśmiertelności? (...)
Czymś tam się okryłem i patrzyłem, jak się podnosi mgła, jak wstaje słońce, jak się rozwija splendor schyłku, śmierci i jesieni. Na czerwień buków, na żółknącą zieleń brzóz i burość olch, które co roku zamierają bez ostentacji. Pod niebem przesłoniętym perłową łuską chmur, przez którą raz po raz przesączało się światło z tamtej strony. Wyraziste i ostre jak w żadnej innej porze roku.
— Andrzej Stasiuk "Kucając"
Reposted bypatyna patyna
Jesień wszelkiej rzeczy.
— Emil Cioran
Reposted bypatyna patyna
Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Jedne planety mają być pustynne jak Sahara, inne lodowate jak biegun albo tropikalne jak dżungla brazylijska. Jesteśmy humanitarni i szlachetni, nie chcemy podbijać innych ras, chcemy tylko przekazać im nasze wartości i w zamian przejąć ich dziedzictwo. Mamy się za rycerzy świętego Kontaktu. To drugi fałsz. Nie szukamy nikogo oprócz ludzi. Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy.
— Lem, Solaris
Reposted bypatyna patyna
A chciała kupić bilet, wyjechać na krótko, napisać list, okno otworzyć po burzy, wydeptać ścieżkę w lesie, nadziwić się mrówkom, zobaczyć jak od wiatru jezioro się mruży.
— Wisława Szymborska
Reposted fromteaholic teaholic viawwannie wwannie
Jakie się ma uczucie, kiedy wyjeżdża się od ludzi, a oni nikną powoli na równinie, aż w końcu widać tylko rozmywające się punkciki? - że zniewala nas za duży świat i że to jest pożegnanie. Ale człowiek wypatruje już kolejnej szalonej przygody pod tym samym niebem.
— Jack Kerouac "W drodze"
Reposted fromstylte stylte viawwannie wwannie
Znów na chodniku piętrzył się stos naszych wysłużonych walizek; czekała nas jeszcze dalsza droga. Ale co tam, droga to życie.
— Jack Kerouac "W drodze"
Reposted fromstylte stylte viawwannie wwannie
Wyjechać. Ręce wytrzeć o liście.
Cały kurz, tłuszcz miasta.
Wytrzeć o liście. Wyjechać.
Wyjechać natychmiast. [...]
— Świetlicki, "Franek Chrzonszcz"
Reposted fromlynxlynx lynxlynx viawwannie wwannie

September 13 2019

6689 a638 250

August 25 2019

Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl