Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tylko rutyna -znowu- daje mi spokój
tylko rutyna znowu pozwala mi w lustrze nie widzieć tych szalonych oczu
tylko rutyna, jedyna kochana, znowu ratuje przed światem
tylko rutyna dociska mnie mocno do ziemi gdy czuję, że styczność już tracę
Reposted byMartwa13 Martwa13
2058 7055 250
0122 9eda 250
Reposted fromenyopax enyopax viafajnychnielubie fajnychnielubie
i nigdy nie poddałem się i teraz trzymam ciebie
i wszystko było warte takich świtów
gdy jestem dokładnie w tym miejscu
które warte jest nawet najdalszych podróży

podróży we mgle
i love beyond the bones
"Przepis brzmi- spakuj się do niewielkiego plecaka, zabierz go ze sobą do pracy i jeśli masz możliwość, wyjdź godzinę, dwie wcześniej. Następnie pojedź gdziekolwiek za miasto, gdzie masz dostęp do lasu, jeziora, stawu czy gór. Jeżeli możesz, zostań tam na noc, a jeśli masz do dyspozycji tylko kilka godzin- wyłącz telefon i włócz się bez żadnego planu. Gwarantuję, że będzie to genialne przeżycie, szczególnie jeśli zrobisz to w dzień roboczy, spędzisz noc w plenerze i następnego dnia rano pojedziesz od razu do pracy. To będzie prawdziwa rewolucja w twojej głowie."
~Łukasz Długowski - Mikropodróże
Reposted fromalekzandra alekzandra viawszystkodupa wszystkodupa
4992 bc17 250

sci-universe:

Galactic Moon eclipse captured by Babak Tafreshi. Take time to look at this image, and you’ll notice several large emission nebulae with vivid red color, details of the Milky Way and lots of stars.

Robert Hass
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Paul Ranson, Apple Tree with Red Fruit (c. 1902)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
4584 2eb2 250
    Nie umiem być srebrnym aniołem - 
    ni gorejącym krzakiem - 
    tyle zmartwychwstań już przeszło - 
    a serce mam byle jakie.

    Jan Twardowski

Z rozkoszy tego świata

ilości niepomiernej

zostanie nam po latach

herbaty szklanka wiernej.

I nieraz się w piernatach

pomyśli w porze nocnej:

- Ha, trudno! Lecz – herbata!

Herbaty szklanka mocnej.

 

Bo póki ciebie,

ciebie nam pić –

póty jak w niebie,

jak w niebie nam żyć,

herbatko!-

     herbatko!-

          herbatko!

Ach, póki ciebie,

ciebie nam pić-

póty jak w niebie,

jak w niebie nam żyć,

herbatko!-

     herbatko!-

          ach!

 

O, jakżeś bliska, chwilko –

jesienne pachną kwiaty…

A my pragniemy tylko –

już tylko tej herbaty.

Za oknem deszczyk sypnął –

arrivederci lato!-

gdy wtem drzwi cicho skrzypną

i – witaj nam, herbato!

 

Bo póki ciebie,

ciebie nam pić –

póty jak w niebie,

jak w niebie nam żyć,

herbatko!-

     herbatko!-

          ach!

 

Tak wdzięczni, że nas darzysz

pod koniec już sezonu –

o tobie będziem marzyć,

twój zapach czule chłonąc.

Aż kiedyś – syci woni –

poprzestaniemy na tym,

bo doktor nam zabroni

picia mocnej herbaty.

 

Ach, po co, po co, po co nam żyć,

kiedy nie będzie nam wolno już pić

herbatki –

     herbatki –

          herbatki.

Ach, po co, po co, po co nam żyć,

kiedy nie będzie nam wolno już pić

herbatki –

     herbatki –

          ach!

— Jeremi Przybora
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMezame Mezame
biblioteka z widokiem na ocean w Qinhuangdao (Chiny)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
tu jest ład na tej wyspie
cudak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl