Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

4892 d29f 250
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie

November 02 2018

i want ur love, feel the hole in my heart
i want the whole 9 yards, feel the hole in my heart
i need ur love, i want the whole 9 yards
feel the hole in my heart, i want ur whole 9 yards
0951 229a 250
Reposted fromkrzysk krzysk viafajnychnielubie fajnychnielubie
6430 c066 250

October 27 2018

0104 2127 250
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 21 2018

October 15 2018

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viafajnychnielubie fajnychnielubie
4876 e3ed 250

apothecium:

Wales is so pretty on gloomy days / Throwback picture aside I’m actually sat in a cafe in Nepal right now, so surreal

0572 d7cf 250
Cz. Miłosz
0034 d443 250

Galileo’s sketches from Sidereus Nuncius (1610), the first published scientific work based on observations made through a telescope

Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
8398 188c 250
Dilayla Romeo
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie

September 16 2018

Chyba najwięcej dowiadujemy się o miłości, kiedy ona się rymuje ze słowem zawiłość. Miłość za każdym razem jest inna, zależy chociażby od stanu ducha, od zewnętrznego kontekstu. Niemniej jest to rzecz niepokojąco oddalona od rozumu.
— Urszula Kozioł

September 15 2018

say something
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaserda serda

Wierzę w cuda. Ale w cuda trzeba wierzyć pogodnie. Nie da się wierzyć w cuda, będąc w złym nastroju.

— Sandor Marai "Dziennik 1949-1956"
Reposted bybereweredarshan

Wielu obdarzyła natura talentem współczucia, niewielu – współradości.

— Fryderyk Hebbel
Reposted byart-modalna art-modalna
- Często pan płacze? Kiedy ostatnio pan płakał?
- Bardzo często. Bardzo często. Byle co wzrusza mnie do łez 
To łzy radości; płaczę ze szczęścia, że jestem świadkiem czegoś, płaczę ze szczęścia, że coś przeczytałem - bo również literatura doprowadza mnie do łez. Kiedy człowiek osiągnie jakąś pewność, jakąś prawdę, wszystko jedno, czy dzięki słowu, czy muzyce, zazwyczaj kończy się to tragicznie. (...) Nie ma w tym żadnej tajemnicy, łzy to nie żadna tajemnica. Nie trzeba ukrywać łez.
— Bohumil Hrabal, László Szigeti "Drybling Hidegkutiego, czyli rozmowy z Hrabalem"
Lecz nie ma na świecie rozwiązań tak złych, że nikt ich nie wybiera.
— Magdalena Tulli "Sny i kamienie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl