Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

1341 e051 250

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie


At one with nature: Tippi aged 6 with her arms stretched out on Sea Bird Island, Africa.  My Book of Africa by Tippi Degré 
3682 f609 250
Reposted fromipo ipo viafajnychnielubie fajnychnielubie

February 08 2019

2747 bb56 250

February 02 2019

Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma 
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej – skoczyć, dopaść.

Nie jest jak inne uczucia.
Starsza i młodsza od nich równocześnie.
Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia.
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.

Religia nie religia –
byle przyklęknąć na starcie.
Ojczyzna nie ojczyzna –
byle się zerwać do biegu.
Niezła i sprawiedliwość na początek.
Potem już pędzi sama.
Nienawiść. Nienawiść.
Twarz jej wykrzywia grymas
ekstazy miłosnej.

Ach, te inne uczucia –
cherlawe i ślamazarne.
Od kiedy to braterstwo
może liczyć na tłumy?
Współczucie czy kiedykolwiek
pierwsze dobiło do mety?
Porywa tylko ona, która swoje wie.

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronic historii ponumerowała.
Ila dywanów z ludzi porozpościerała
na ilu placach, stadionach.

Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piętno.
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.
Trudno odmówić patosu ruinom
i rubasznego humoru
krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,
między czerwoną krwią a białym śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.
Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera
i śmiało patrzy w przyszłość
– ona jedna

— "Nienawiść" Szymborskiej
Reposted bywiecznazmarzlinalittleburn
Nie musisz być dobra.
Nie musisz iść na kolanach 
sto mil przez pustynię, pokutując.
Wystarczy jeżeli pozwolisz zwierzątku twego ciała 
kochać, co pokochało.
Mów mi o twojej rozpaczy, ja opowiem moją.
A tymczasem dalej trwa świat.
Dalej słońce i przezroczyste kamyki deszczu 
suną przez krajobrazy,
nad łąki i głębokie drzewa,
nad góry i rzeki.
Znów dzikie gęsi, wysoko w czystym błękicie, 
lecą z powrotem do domu.
Kimkolwiek jesteś, choćbyś była bardzo samotna, 
świat ofiarowuje się twojej wyobraźni,
woła do ciebie jak dzikie gęsi, cierpko, pobudzająco,
coraz to oznajmiając, gdzie jest twoje miejsce
w rodzinie ziemskich rzeczy.
— DZIKIE GĘSI (Mary Jane Oliver, R.I.P., tłum. Cz. Miłosz)

quand je rêve, je suis un roi
quand je rêve, je suis un roi 


November 10 2018

4892 d29f 250
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie

November 02 2018

i want ur love, feel the hole in my heart
i want the whole 9 yards, feel the hole in my heart
i need ur love, i want the whole 9 yards
feel the hole in my heart, i want ur whole 9 yards


0951 229a 250
Reposted fromkrzysk krzysk viafajnychnielubie fajnychnielubie
6430 c066 250

October 27 2018

0104 2127 250
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 21 2018

October 15 2018

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.


Reposted frommalw malw viafajnychnielubie fajnychnielubie
4876 e3ed 250

apothecium:

Wales is so pretty on gloomy days / Throwback picture aside I’m actually sat in a cafe in Nepal right now, so surreal

0572 d7cf 250
Cz. Miłosz
0034 d443 250

Galileo’s sketches from Sidereus Nuncius (1610), the first published scientific work based on observations made through a telescope

Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl