Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
myśli o tobie zamykam w głowie w bańki silikonowe, z silikonu, który rodzą rozczarowane drzewa owocowe
przywiązuję bańki pełne myśli o tobie potworom do ogonów, tam gdzie pamięć jest niemożliwa zostawiam cię.
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viahavingdreams havingdreams
Który to już raz? Który to już tydzień? Który kryzys? Który to już definitywny koniec?
— "Ostatnia prosta"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viahavingdreams havingdreams
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viaOlsonek Olsonek
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viaOlsonek Olsonek
Wszyscy czekają na chłodniejsze dni - a ja po prostu czekam na Ciebie.
— Bob Dylan w liście do Suze Rotolo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOlsonek Olsonek
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viaOlsonek Olsonek
Nic nie jest stracone, jeśli ma się odwagę przyznać, że wszystko jest stracone i że trzeba zaczynać od zera.  
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaOlsonek Olsonek
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOlsonek Olsonek
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaeternia eternia
6833 0e04 250
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacorvax corvax
5895 272f 250
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
6396 731e 250
8095 0d87 250
4081 35af 250
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl