Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć 
tęskność zawrotna przybliża nas 
zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwu planet
cudnie spokrewnią się ciała nam
Reposted byotella otella
Bomby pod ten cały pierdolony świat podkładają małomówni.
Reposted fromslomiak slomiak viadoubleespresso doubleespresso
Dlaczego wydaje mi się, że ledwie miesiąc byliśmy razem, a teraz już rok osobno?
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Dzisiaj, kiedy się kogoś spotyka, zaraz po uściśnięciu dłoni i pobieżnym spojrzeniu, notuje się adresy stron i blogów. Seans przed ekranem zastąpił rozmowę. Po spotkaniu nie zostanie nam w pamięci czyjaś twarz, ani barwa głosu, tylko wizytówka z numerami. Ziściło się marzenie społeczeństwa ludzkiego: pocieramy się antenami jak mrówki. Pewnego dnia zadowolimy się obwąchiwaniem.
— Sylvain Tesson - W syberyjskich lasach
Reposted fromsaphirka saphirka viagwiazdeczka gwiazdeczka
Skoro smutek może stać się destrukcyjny i paraliżujący, to może warto też nauczyć się go tolerować. Żeby móc przeciwdziałać jego eskalacji i osuwaniu się w depresję, trzeba widzieć w nim też sprzymierzeńca.

Jonathan Rottenberg
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaazazel azazel
4850 5e36 250
Reposted fromamatore amatore viakrainakredek krainakredek
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viakrainakredek krainakredek
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viakrainakredek krainakredek
8918 fcc1 250
Reposted fromwezuwia wezuwia viakrainakredek krainakredek
Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viapastelowe pastelowe
Nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromoiv13 oiv13 viapastelowe pastelowe
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viakaqla kaqla
[...] specjalizował się w zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za tym jak wariat.
— J. Cortázar
Reposted fromrefuge refuge viakaqla kaqla
9081 6da1 250
Reposted fromnightmarish nightmarish viakaqla kaqla
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viakaqla kaqla
8472 69df 250
Reposted frombitner bitner viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
8383 9441 250
Reposted fromkniepuder kniepuder viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl