Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Paul Ranson, Apple Tree with Red Fruit (c. 1902)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
4584 2eb2 250
    Nie umiem być srebrnym aniołem - 
    ni gorejącym krzakiem - 
    tyle zmartwychwstań już przeszło - 
    a serce mam byle jakie.

    Jan Twardowski

Z rozkoszy tego świata

ilości niepomiernej

zostanie nam po latach

herbaty szklanka wiernej.

I nieraz się w piernatach

pomyśli w porze nocnej:

- Ha, trudno! Lecz – herbata!

Herbaty szklanka mocnej.

 

Bo póki ciebie,

ciebie nam pić –

póty jak w niebie,

jak w niebie nam żyć,

herbatko!-

     herbatko!-

          herbatko!

Ach, póki ciebie,

ciebie nam pić-

póty jak w niebie,

jak w niebie nam żyć,

herbatko!-

     herbatko!-

          ach!

 

O, jakżeś bliska, chwilko –

jesienne pachną kwiaty…

A my pragniemy tylko –

już tylko tej herbaty.

Za oknem deszczyk sypnął –

arrivederci lato!-

gdy wtem drzwi cicho skrzypną

i – witaj nam, herbato!

 

Bo póki ciebie,

ciebie nam pić –

póty jak w niebie,

jak w niebie nam żyć,

herbatko!-

     herbatko!-

          ach!

 

Tak wdzięczni, że nas darzysz

pod koniec już sezonu –

o tobie będziem marzyć,

twój zapach czule chłonąc.

Aż kiedyś – syci woni –

poprzestaniemy na tym,

bo doktor nam zabroni

picia mocnej herbaty.

 

Ach, po co, po co, po co nam żyć,

kiedy nie będzie nam wolno już pić

herbatki –

     herbatki –

          herbatki.

Ach, po co, po co, po co nam żyć,

kiedy nie będzie nam wolno już pić

herbatki –

     herbatki –

          ach!

— Jeremi Przybora
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMezame Mezame
biblioteka z widokiem na ocean w Qinhuangdao (Chiny)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
tu jest ład na tej wyspie
cudak
Świecie nasz, świecie nasz,
chcę być z tobą w zmowie,
z blaskiem twym, z siłą twą,
co mi dasz - odpowiedz.
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku viaahazaynlo ahazaynlo
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie
— NN (via 99082308)
Reposted fromdivi divi viaahazaynlo ahazaynlo
– Jak wyglądałam? – zapytałam, niecierpliwiąc się. Zmarszczył brwi. – Jakby wszystko, co kochasz, zostało podpalone, a ty nie możesz odejść, póki nie zobaczysz, że spłonęło na popiół. Bardzo chciałem cię wtedy przytulić.
— Brittainy C. Cherry - "Kochając Pana Danielsa"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahazaynlo ahazaynlo
9092 0381 250
Reposted fromthetemple thetemple viaahazaynlo ahazaynlo
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaahazaynlo ahazaynlo
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahazaynlo ahazaynlo
5347 46a4 250
mów mi Wiktor (Miłoszewski, "Domofon")
5911 16b0 250
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaahazaynlo ahazaynlo
0329 5d2c 250
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viaahazaynlo ahazaynlo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl