Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (via jaded-mandarin)
już nienawidzisz mnie tak kolorowo.
tęsknię za czymś czystym, niewinnym, ciepłym. pluszowym.
tańczymy jakby jutra miało nie być, a przecież jest. i cała noc się zmienia w naszych oczach w polarny dzień.
5917 1535 250
Reposted fromirresponsible irresponsible
2664 4c05 250
Reposted fromoopsiak oopsiak viavaka vaka
4606 dce3 250
3868 9c21 250
9851 5ccd 250
Prague castle from tram
Reposted fromseverak severak viafajnychnielubie fajnychnielubie
5317 0d75 250

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

0143 ab5c 250
Reposted frombrumous brumous viafajnychnielubie fajnychnielubie
7168 b9ba 250
Miłosz Biedrzycki, Wróg bliźni (fragment)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
I’m always astonished by a forest. It makes me realise that the fantasy of nature is much larger than my own fantasy. I still have things to learn.
Gunter Grass
(via wordsnquotes)
(...) nie zawracam Ci głowy niczym, nie mam do Ciebie próśb ani spraw, poza tą jedną, i jeśli mógłbyś cokolwiek dla mnie zrobić, to tylko tyle. Bądź.
— Hanna Krall "Fantom bólu"
Reposted bykarolsssSkydelannotyourstrawberryohmydeerpartyhardorgtfo
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viametanoiaa metanoiaa
Myślę, że jestem z tych, którym należy się samotność, bycie z kimś tylko czasami i tylko krótko.
— Robert Rient "Świadek"
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
wydawało się że nic nas nie dzieli
a tak naprawdę nic nie było w stanie połączyć
— Przemysław Karpiński
Wysoce cenił przyjaźń nieskażoną zbyt wieloma osobistymi nieprzyjemnościami, taką, która potrafi zachować w sobie iskrę napięcia, coś, o czym się wie, ale czego nigdy się nie wypowiada.
— Tove Jansson "Słoneczne miasto"
Reposted bysillyvanastake-me-to-ScotlandSkydelansniezynkatirowkawszystkodupamiktoriakurdebelelottibluebelltoolongbansheoversensitiveelusivezytaBloodEveletmegetsharmotakinu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl