Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

oldrockstars:

becoming older than 10 years old was the biggest mistake of my life

Syberia właśnie w tobie jest jest jest jest
Arktyka biała w tobie leży też też też też
i nie ma w tobie żadnych ciepłych stref stref stref stref
Syberia właśnie w tobie leży

lodowce już podchodzą pod nasz dom
spod twoich powiek patrzy na mnie śnieg
codziennie rano zmywam z twarzy szron
na naszych mapach nie ma ciepłych stref

Syberia wdarła się do naszych serc
i Antarktyda skuła usta nam
nie szukaj już na mapach ciepłych stref
lodowce muszą wygrać z nami
lodowce muszą wygrać z nami

Arktyka! wygra! o nie nie! o tak!
Syberia! wygra! o nie nie! o tak taaaaaaak
i bryła lodu skuje pokój nasz nasz nasz nasz
będziemy w lodzie klęczeć kochać jeść jeść jeść jeść
pod naszym łóżkiem będzie szalał wiatr wiatr wiatr wiatr
nie wyjedziemy do cieplejszych stref stref stref stref
i tylko myślę, że za parę lat lat lat lat
sterowce miękko spłyną pod nasz dom dom dom dom
rozrzucą wokół pełno starych map map map map
ktoś ciepły dotknie mnie i powie
ktoś ciepły dotknie mnie i powie: 

Arktyka! przegra! o nie nie! o tak!
Syberia! przegra! o nie nie! o tak taaaaaaak!
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamarkovitsh markovitsh
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
posiadanie zbyt dużej ilości wolnego czasu grozi rozpierdolem w głowie.
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viafutureiscoming futureiscoming
najgorzej jest chyba wtedy, kiedy nie ma się z kim cieszyć.
Reposted frombreakaway breakaway viaOlsonek Olsonek
2054 6416 250
Piotr Sommer
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— norwegian wood
Reposted fromrazemosobno razemosobno viawyliczanka wyliczanka
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viawyliczanka wyliczanka
im więcej słów tym mniej treści

- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia? - Mam. - Na przykład? - Głód. - I co jeszcze? - Nuda.
— M. Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
they were never purple or green
aqua, orchid, teal, or pink

Zamieniliście świat w tak wielki obóz koncentracyjny, że nie potrzeba nawet drutów kolczastych i psów, gdyż i tak nie ma gdzie uciec.
— Hłasko
Reposted byhash hash

jest szczęście, co się ze mną mija,

i nieszczęście, które mnie tuli

— Stanisław Wyspiański - Wesele
Reposted fromrogatypotwor rogatypotwor viaeta eta
Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?
— Witold Gombrowicz
Reposted bytake-me-to-Scotlandnothingcansaveyoucoolstorybro23hashbe-awesome-todayjdegJakisproblemitmakesmecalmohhhunhappysAnimalinmeRozaaamkejtlovemyselfStayifyoulovesleepingsicknesspolyphonicsoulcomiendoliricamiau-miautakieniewazneduchessadzufiastaserplesniowymocnolirycznanezavisanmaddaleineesokorozemocjonowanabansheimaniconfusionxnothumanalalloversensitivezamknioczysgrialux3ordinarylovehereyesDorin11
A przede wszystkim nie martw się. Jeśli wszystko zawiedzie - to nie zawiedzie moja odwaga i miłość.
— Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl